Ontslagbrief in 20 stappen - XADAT.COM
4551
post-template-default,single,single-post,postid-4551,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Ontslagbrief in 20 stappen No ratings yet.

Ontslagbrief in 20 stappen

Ontslagbrief Artikel 672
1
Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen.
2
De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:
a
korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
b
vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
c
tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
d
vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.
3
De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand.
4
Indien de toestemming bedoeld in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 is verleend, wordt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging verkort met één maand, met dien verstande dat de resterende termijn van opzegging ten minste één maand bedraagt.
5
De termijn, bedoeld in lid 2, kan slechts worden verkort bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. De termijn kan schriftelijk worden verlengd.
6
Van de termijn, bedoeld in lid 3, kan schriftelijk worden afgeweken. De termijn van opzegging voor de werknemer mag bij verlenging niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer.
7
Van lid 4 kan, voor zover het betreft de resterende termijn van opzegging van één maand, slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer.
8
Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan, mag de termijn van opzegging, bedoeld in lid 6, tweede volzin, voor de werkgever worden verkort, mits de termijn niet korter is dan die voor de werknemer.
9
Voor de toepassing van lid 2 worden arbeidsovereenkomsten geacht eenzelfde, niet onderbroken arbeidsovereenkomst te vormen in geval van herstel van de arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 682.

 

 

ontslag nemen, ontslagvergoeding, opzegtermijn werknemer, ontslag, ontslag geven, ontslag op staande voet, opzegtermijn werkgever, ontslagrecht, ontslagvergoeding 2016, ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag tijdens ziekte, ontslagbrief schrijven, arbeidsrecht, juridisch advies, arbeidsconflict, ontslagvergoeding berekenen, arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, reorganisatie, vast contract, ziek, ontslagbrief, opzegtermijn, werknemer ontslaan, ontslagen worden, zelf ontslag nemen, ontslagprocedure, ontslagbrief door werkgever, iemand ontslaan, redenen voor ontslag, ontslag aanvragen, ontslag werknemer, ontslag indienen, ontslag na 2 jaar ziekte, opzegtermijn bij ontslag, ontslag bij ziekte, zieke werknemer ontslaan, vast contract ontslag, ontslag door werkgever, opzegtermijn ontslag, op staande voet ontslag, ontslag nemen tijdens ziekte, ziek en ontslag, ontslag bij vast contract, vergoeding bij ontslag, ontslagvergoeding arbeider, wat te doen bij ontslag, ontslagtermijn, ontslagvergoeding belasting, ontslagen en nu, transitievergoeding en ww, ontslag vast contract, ontslagen worden met vast contract, hoe ontslag nemen, ontslagbrief werknemer, ontslag wederzijds goedvinden, ontslagen wat nu, ontslagrecht 2016, ontslag economische redenen, reden ontslag, ontslag geven tijdens ziekte, bedrijfseconomische redenen, ontslagbrief werkgever, hulp bij ontslag, collectief ontslag, rechten bij ontslag, ontslag opzegtermijn, advocaat arbeidsrecht, ontslag door werknemer, reden van ontslag, ontslag met vast contract, uitkering na ontslag, ontslagregeling uwv, ontslag arbeider, ontslag zonder reden, ik wil ontslagen worden, per direct ontslag nemen, ontslag genomen, uitkering bij ontslag, concurrentiebeding bij ontslag, ontslag via kantonrechter, reorganisatie ontslag, disfunctioneren, ontslag geven bediende, ontslag op staande voet aanvechten, ontslag bedrijfseconomische redenen, ontslag na ziekte, ontslag nemen uitkering, staande voet ontslag, ontslag krijgen, ontslag ziekte, ontslagregeling, arbeidsovereenkomst voorbeeld, redenen ontslag op staande voet, beeindiging arbeidsovereenkomst, opzegtermijn jaarcontract, ontslag nemen opzegtermijn, op staande voet ontslag nemen, ontslag staande voet, opzegtermijn werk, ontslag in proeftijd, opzegging arbeidsovereenkomst, zelf ontslag nemen tijdens ziekte, uwv ontslag, redenen voor ontslag op staande voet, ontslag op staande voet tijdens ziekte, ontslag dringende reden, ziekmelden na ontslag, ziektewet ontslag, ontslag wegens ziekte, zelf ontslag geven, ontslag tijdens proeftijd, ontslag bediende, ontbinding arbeidsovereenkomst, ontslag nemen bediende, ontslag nemen op staande voet, dringende reden ontslag, ontslagpremie, vakantiegeld bij ontslag, hoe neem je ontslag, ontslag aanvechten, proeftijd ontslag, ontslag uitkering, ontslag via uwv, onterecht ontslag, vakantiedagen bij ontslag, ontslag nemen in proeftijd, dreigend ontslag, rechten werknemer, voorbeeld ontslagbrief werkgever, op staande voet, uitkering na ontslag nemen, hoe neem ik ontslag, ontslag uwv, recht op ww na ontslag, ontslag op staande voet nemen, ontslaan, opzegtermijn bediende bij ontslag, ontslagvergoeding en ww, voorbeeld ontslagbrief werknemer, vakantiegeld na ontslag, ontslagaanvraag uwv, vakantiedagen uitbetalen bij ontslag, transitievergoeding aanvragen, contract opzeggen, opzegtermijn arbeidsovereenkomst, zieke werknemer, ontslagpremie berekenen, opzegtermijn ontslag nemen, ontslag wegens dringende reden, werkweigering ontslag, voorbeeldbrief ontslag, ontslagprocedure uwv, contract onbepaalde tijd, ontslag bij ziekte vast contract, voorbeeldbrief ontslag op staande voet, ontslag om dringende reden, wat kost een werknemer, ontslagvergunning uwv, ontslagbrief voorbeeld werknemer, medisch ontslag, ontslagvergunning, ontslagbrief opzegtermijn, ontslag tijdens zwangerschap, ontslagredenen, arbeidsovereenkomst bepaalde tijd voorbeeld, deeltijdontslag, uwv transitievergoeding, onslag, ziekte werknemer, ontslagbescherming, arbeidsovereenkomst opzeggen, dringende reden, uwv ontslagaanvraag, 30 jaar in dienst, ziek tijdens opzeg, ontslagbesluit, ongeschikt, 20 jaar in dienst, ontslag van rechtsvervolging,ontslag nemen, ontslagvergoeding, opzegtermijn werknemer, ontslag, ontslag geven, ontslag op staande voet, opzegtermijn werkgever, ontslagrecht, ontslagvergoeding 2016, ontslag met wederzijds goedvinden, ontslag tijdens ziekte, ontslagbrief schrijven, arbeidsrecht, juridisch advies, arbeidsconflict, ontslagvergoeding berekenen, arbeidsovereenkomst, concurrentiebeding, reorganisatie, vast contract, ziek, ontslagbrief, opzegtermijn, werknemer ontslaan, ontslagen worden, zelf ontslag nemen, ontslagprocedure, ontslagbrief door werkgever, iemand ontslaan, redenen voor ontslag, ontslag aanvragen, ontslag werknemer, ontslag indienen, ontslag na 2 jaar ziekte, opzegtermijn bij ontslag, ontslag bij ziekte, zieke werknemer ontslaan, vast contract ontslag, ontslag door werkgever, opzegtermijn ontslag, op staande voet ontslag, ontslag nemen tijdens ziekte, ziek en ontslag, ontslag bij vast contract, vergoeding bij ontslag, ontslagvergoeding arbeider, wat te doen bij ontslag, ontslagtermijn, ontslagvergoeding belasting, ontslagen en nu, transitievergoeding en ww, ontslag vast contract, ontslagen worden met vast contract, hoe ontslag nemen, ontslagbrief werknemer, ontslag wederzijds goedvinden, ontslagen wat nu, ontslagrecht 2016, ontslag economische redenen, reden ontslag, ontslag geven tijdens ziekte, bedrijfseconomische redenen, ontslagbrief werkgever, hulp bij ontslag, collectief ontslag, rechten bij ontslag, ontslag opzegtermijn, advocaat arbeidsrecht, ontslag door werknemer, reden van ontslag, ontslag met vast contract, uitkering na ontslag, ontslagregeling uwv, ontslag arbeider, ontslag zonder reden, ik wil ontslagen worden, per direct ontslag nemen, ontslag genomen, uitkering bij ontslag, concurrentiebeding bij ontslag, ontslag via kantonrechter, reorganisatie ontslag, disfunctioneren, ontslag geven bediende, ontslag op staande voet aanvechten, ontslag bedrijfseconomische redenen, ontslag na ziekte, ontslag nemen uitkering, staande voet ontslag, ontslag krijgen, ontslag ziekte, ontslagregeling, arbeidsovereenkomst voorbeeld, redenen ontslag op staande voet, beeindiging arbeidsovereenkomst, opzegtermijn jaarcontract, ontslag nemen opzegtermijn, op staande voet ontslag nemen, ontslag staande voet, opzegtermijn werk, ontslag in proeftijd, opzegging arbeidsovereenkomst, zelf ontslag nemen tijdens ziekte, uwv ontslag, redenen voor ontslag op staande voet, ontslag op staande voet tijdens ziekte, ontslag dringende reden, ziekmelden na ontslag, ziektewet ontslag, ontslag wegens ziekte, zelf ontslag geven, ontslag tijdens proeftijd, ontslag bediende, ontbinding arbeidsovereenkomst, ontslag nemen bediende, ontslag nemen op staande voet, dringende reden ontslag, ontslagpremie, vakantiegeld bij ontslag, hoe neem je ontslag, ontslag aanvechten, proeftijd ontslag, ontslag uitkering, ontslag via uwv, onterecht ontslag, vakantiedagen bij ontslag, ontslag nemen in proeftijd, dreigend ontslag, rechten werknemer, voorbeeld ontslagbrief werkgever, op staande voet, uitkering na ontslag nemen, hoe neem ik ontslag, ontslag uwv, recht op ww na ontslag, ontslag op staande voet nemen, ontslaan, opzegtermijn bediende bij ontslag, ontslagvergoeding en ww, voorbeeld ontslagbrief werknemer, vakantiegeld na ontslag, ontslagaanvraag uwv, vakantiedagen uitbetalen bij ontslag, transitievergoeding aanvragen, contract opzeggen, opzegtermijn arbeidsovereenkomst, zieke werknemer, ontslagpremie berekenen, opzegtermijn ontslag nemen, ontslag wegens dringende reden, werkweigering ontslag, voorbeeldbrief ontslag, ontslagprocedure uwv, contract onbepaalde tijd, ontslag bij ziekte vast contract, voorbeeldbrief ontslag op staande voet, ontslag om dringende reden, wat kost een werknemer, ontslagvergunning uwv, ontslagbrief voorbeeld werknemer, medisch ontslag, ontslagvergunning, ontslagbrief opzegtermijn, ontslag tijdens zwangerschap, ontslagredenen, arbeidsovereenkomst bepaalde tijd voorbeeld, deeltijdontslag, uwv transitievergoeding, onslag, ziekte werknemer, ontslagbescherming, arbeidsovereenkomst opzeggen, dringende reden, uwv ontslagaanvraag, 30 jaar in dienst, ziek tijdens opzeg, ontslagbesluit, ongeschikt, 20 jaar in dienst, ontslag van rechtsvervolging,

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.