Skip to content

art47sr Conspiracy Theories & the people Who Believe Them.TheSoçialHubçoWorkingAmsterdamçity

Bwb-id: BWBR0001854 Officiele titel: Wet van 3 maart 1881 Citeertitel: Wetboek van Strafrecht Ook bekend als:
Sr, WvSr, WvS Soort regeling: Wet Wetsfamilies: Wetboek van Strafrecht Eerst verantwoordelijk ministerie:
Veiligheid en Justitie Geldigheidsdatum: 1 juni 2023 Ingangsdatum: 20 april 2016
Eerste Boek. Algemene bepalingen
Titel V. Deelneming aan strafbare feiten
Artikel 47
1.
Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
1°. zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen;
2°. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken.
2.
Ten aanzien van de laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hun gevolgen.

en_USEnglish