Business intelligence tools Training - XADAT.COM
16055
page-template-default,page,page-id-16055,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Business intelligence tools Training

Bel Mr Data Amsterdam voor de: Business intelligence tools training. In deze opleiding ontdekt u de uitgebreide mogelijkheden van Business Intelligence (BI) tools en leert u hoe u de mogelijkheden van BI tools kunt gebruiken door het uitwerken van een business case.Business Intelligence (BI) tools geven inzicht in financiële processen en resultaten. Deze inzichten leiden tot innovatieve oplossingen, ruimte tot verbetering en nieuwe ideeën.

Onder andere gaat u in staat om inzicht te verkrijgen in gegevens en informatie op basis waarvan gerichte acties worden ondernomen. Het doel van al deze acties is het realiseren van de ambities van de organisatie. BI biedt in iedere data-, informatie-, en kennisintensieve omgeving toegevoegde waarde bij het creëren van het hiervoor benodigde inzicht. In deze cursus leert u, op basis niveau, in slechts twee dagen alle aspecten die hierbij komen kijken. Het volgen van deze cursus geeft u het fundament om verder te groeien in het BI vakgebied en biedt u een goede basis voor de verdiepende vervolgopleidingen.

Doelgroep: De module is waardevol voor mensen die nu en in de toekomst willen werken of te maken krijgen met  Business intelligence tools. En voor bedrijven die zich nog oriënteren op een Business intelligence tool of zich reeds in de selectiefase bevinden.

U leert de belangrijkste functionaliteiten van een Business intelligence tool. Na het afronden van de module Business intelligence tools bent u in staat de belangrijkste functionaliteiten van een Business intelligence tool te begrijpen.

Flexibel klassikaal studeren

— Dag opleiding

— Avondopleiding

— Zaterdag opleiding

— Incompany

De cursus bestaad uit 4 sessies.

Sessie 1

— Informatieanalyse voor Business Intelligence

— definities en terminologie binnen het vakgebied Business Intelligence

— de plaats van datawarehousing in het BI – spectrum

Sessie 2

— De praktische toepassing middels concrete voorbeelden en cases
— De toegevoegde waarde van business intelligence voor de business

— De rol van BI – architectuur bekeken vanuit BI én vanuit de architectuur
— randvoorwaarden om Business Intelligence, Datawarehousing toe te kunnen passen

Sessie 3

— Het effectief inrichten van BI-projecten en inbedden in de organisatie
— Kennismaken met de succes- en faalfactoren bij het realiseren van BI ambities.

Sessie 4

— Eindtoets

— Groepsproject